Zarząd

Na zebraniu w dniu 10 grudnia 2015 r. wybrali spośród swoich członków następujące osoby do Zarządu Stowarzyszenia na kolejną dwuletnią kadencję:

  • Alicja Jerszyńska – prezes
  • Krystyna Hejnowicz – wiceprezes
  • Maria Plewa – skarbnik
  • Joanna Naskręt - sekretarz
  • Elżbieta Skorupska – członek zarządu

Dodaj komentarz