Sprawozdania Stowarzyszenia

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  obowiązkowe dla organizacji pożytku publicznego zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (patrz). W wyszukiwarce wystarczy tylko wpisać nasz numeru KRS 0000286069

Sprawozdania również do pobrania na naszej stronie:

Rok 2015

Informacja ogólna 2015

Bilans 2015

Informacje uzupelniające do bilansu 2015

Rachunek zysków i strat 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Rok 2014

Informacje ogólne 2014

Bilans GSPZ 2014

Informacje uzupełniające do bilansu 2014

Rachunek zysków i strat 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014